www.autoskola-ambroz.cz
s námi to zvládnete...
Hodnocení autoškoly Ambrož

Skupini řidičského oprávnění a jejich ceny

AM - A1 - A2 - A - rozšíř. z A2 na A - B1 - C1 - D1 - D - B96 - B+E - C+E - D+E - T

AM – cena 7000,-

- motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

- dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

- tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

- čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW

A1 – cena 7000,-

lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2 - cena 7000,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

  • Rozšíření skupiny z A1 na sk. A2 – cena 2500,-

A - cena 8000,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 35 kW

  • Rozšíření skupiny z A2 na sk. A – cena 2500,-

U všech skupin "A" - jízda navíc za 250,- Kč
(pokud žákovi nebudou stačit stanovené počty jízd k dostatečnému ovládání motocyklu, bude si muset další připlatit)!

B – cena 9000,-

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e),jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

C1 - cena 10000,-

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

C- cena 13000,-

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolené hmotnosti převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

D1 – cena 12000,-

jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

D – cena 15000,- (pouze rozšíření ze skupiny "C")

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

B96 – cena 2500,-

řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu. Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

B+E – cena 4500,-

jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

C+E – cena 6500,-

jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

D+E- cena 6500,-

jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

T – cena 10000,-

jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

  • V případě, že již vlastníte ŘO na sk. B je cena za sk. T 8000,-